Home

Welkom!

Super dat je interesse hebt om deel uit te maken van het zo lang verwachte Avanti-Reünisten bestand.
Dit jaar hebben we een officiële Stichting Reünisten WMHC Avanti opgericht. Met als hoofddoelstelling financiële bijdragen te leveren aan hockeyactiviteiten voor de jeugd van onze mooie club Avanti.

Het lidmaatschap bedraagt minimaal €25 per jaar.

Meld je aan op hallo@reunistenavanti.nl.

Na accreditatie zullen wij het initiatief nemen voor het sturen van een betaallink via Tikkie. Dat gebeurt op jouw e-mailadres. Vanzelfsprekend is elke €10 extra, meer dan van harte welkom!!!

Een bankoverschrijving is ook mogelijk:
Bankrekening NL13 ABNA 0877 5233 39
tnv Stichting Reünisten WMHC Avanti

Wij vinden het van belang dat aangemelde reünisten weer contact met elkaar kunnen opnemen om oude, stoere verhalen uit te wisselen, elkaar te zien bij het Volksfeest en wellicht deel te nemen aan een lustrum toernooi. Daar hebben we een moderne oplossing voor bedacht: een community-app.

We zullen je (na ontvangst betaling) opnieuw een e-mail sturen inclusief een downloadlink. Je kunt je dan aanmelden op de nieuwe Avanti-Reünisten-app.
Belangrijk is dat wij je voor- en achternaam hebben. Dit om een besloten groep te formeren in verband met de huidige privacywetgeving.

Tot slot: wie het hoort, zegt het voort, wij hopen op vele aanmeldingen.